شهرداری رشت
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
شرح وظایف


شرح وظایف معاونت معماری و شهرسازی

-          بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح‏های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

-          نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

-          رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هناهنکی مناطق شهرداری

-     بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری

-     نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه

-          انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حق.قی در زمینه شهرسازی و معماری

-          تهیه طرح های راهبردی و موضعی و موضوعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر

-          برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی

-          برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر رشت با اولویت معماری سنتی

-           انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

مدیریت طرحهای توسعه شهری

-          نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی،طراحی شهری،شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

-          برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحودت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط

-          نظارت و مدیریت بر اجرای ماده 99 قانون شهرداری ها و بندها و تبصره های ذیل آن

-          تدوین و پیشنهاد راهبردهای اساسی در حریم شهر بر اساس ماده 99 قانون شهرداری ها و سندهای طرح های جامع و تفصیلی شهر

-          نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

-          تهیه طرحهای مطالعاتی تفصیلی از طریق مهندسین مشاور ذیصلاح با هماهنگی مراجع ذیربط

-          بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای تابعه شهرداری

-          صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

-          برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

-          بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرح های تفصیلی

-          انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

 

1392/04/10
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal