شهرداری رشت
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 100 قانون شهرداری

ماده 100 قانون شهرداری:

مالکین اراضی و ملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.شهراری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه را به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

اعضاء کمیسیون ماده صد:

نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یک عضو از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری، یک عضو از شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای شهر.
1397/06/21
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal