شهرداری رشت
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
آغاز مطالعات برنامه ريزي پدافندغيرعامل شهر رشت 1394/09/30
آغاز مطالعات برنامه ريزي پدافندغيرعامل شهر رشت
مطالعات برنامه ريزي پدافند غيرعامل آغاز شد.اين مطالعات در مدت يكسال انجام مي پذيرد.در اين پژوهش مواردي چون شناخت و شناسايي پايه،شناخت و شناسايي در حوزه هاي پدافند غيرعامل و امنيتي،تحليل و استنتاج بررسي هاي وضع موجود و تدوين چشم اندازها،تحليل و ارزيابي مطالعات مربوز به پيشينه،وضعيت كالبدي شهر،از حيث روشها،الگوها،نظام ها و تطابق آن با معيارهاي پدافندي ،تعيين نقاط ضعف و قوت آن،تعيين برنامه هاي پيشنهادي،اولويت بندي ساخت و سازهاي مورد نياز شهر در طرح هاي توسعه ،ارائه طرح جامع پدافندي و امنيتي شهر،تدوين ضوابط مربوط به تعيين حريم و حوزه هاي استحفاظي،امكان سنجي استقرار تأسيس سامانه هوشمند سانحه و هشدار و .............. مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
تعداد بازدید: 60
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal