شهرداری رشت
۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 14 قانون زمین شهری

دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری:

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، بر حسب اینکه داخل محدوده قانونی یا استحفاظی قرار داشته باشند بشرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقرارت تبدیل می گردد.در اجرای این دستورالعمل در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده 5 یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوه تامین خدمات لازم مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در اجرای این ضوابط لازم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 رعایت گردد.

الف- باغات داخل محدوده قانونی:

1-فضای سبز عمومی

باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاری بصورت فضای سبز عمومی نگهداری کند(اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند) با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل گردند.

2-باغات مسکونی:

باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز می باشند تبدیل به منطقه باغ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه بشرح زیر هستند:

1-3 حداقل تفکیک افراز و تقسیم 2000 مترمربع با بلوک ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد.

در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات به شرح زیر داده می شود:

2-3 در قطعات 3000 تا 5000 مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30 دزصد با حداکثر سطح اشغال 15 درصد سطح زمین.

3-3 در قطعات تفکیکی 5000 مترمربع به بالا اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 5 درصد با حداکثر سطح اشغال 15 درصد سطح زمین

تبصره 1:باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از 2000 مترمربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه 3-1 هستند در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از150 مترمربع باشد حداکثر تا 150 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.

تبصره 2:در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل 4 متر فاصله داشته باشد.این فاصله در مورد ساختمانهای 2 طبقه 8 متر،3 طبقه 12 مترو 4 طبقه 14 متر می باشد.احداث ساختمان با بیش از 4 طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.

تبصره 3:در آن دسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشد،رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است لیکن در کاربریهایی که اعتبارات دولت استفاده می شود استفاده از حداکثر 11 درصد سطح ملک و 15 درصد تراکم در تمام حالات بلامانع است.

تبصره 4:با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به فضای بزرگتر موضوع تبصره3 -1 و 3-3 هرگونه تفکیک بعدی ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود.

3-مسکونی

مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70 درصد از سطح باغات خود بعنوان فضای سبز عمومی با باغ شهری رایگان به شهرداری می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند بشرط اینکه سطح مجموعه باغاتی که مشترکا بصورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از 20 هزار مترمربع کمتر نباشد.

سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتی الامکان بصورت یکپارچه باشد.

ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه 71/2/14 شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها، ضوابط زیر را رعایت نمایند:

1-4منطقه تک خانواری – با رعایت ضوابط مربوطه

2-4منطقه چند خانواری حداقل تفکیک، افراز و تقسیم 500 مترمربع با تراکم 80درصد و با افزایش سطح قطعات به بیش از 1000 مترمربع حداکثر 100 درصد.

3-4 منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک، افراز وتقسیم 1000 مترمربع با تراکم 100 درصد و با افزایش سطح قطعات به بیش از 2000 متر مترمربع حداکثر 120 درصد.

تبصره 1: در حالتی که سطح کل باغات بهم پیوسته در یک منطقه شهر کمتر از 20 هزار مترمربع باشد استفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه بندی مسکونی همجوار مجاز است.

تبصره 2:اراضی واگذار شده بر اساس این بند غیر قابل تبدیل به کاربریهای مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداری موظف است ظرف مدت 15 ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نموده چگونگی را به سازمان مسکن و شهرسازی اطلاع دهد در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت بلافاصله با تصویب مراجع مربوطه به خدمات عمومی مورد نظر شهرداری اختصاص خواهد یافت.

ب-باغات داخل حریم استحفاظی:

1-حداقل تفکیک 2 هکتار

2-در هر قطعه باغ احداث یک واحد مسکونی با حداکثر سطح زمین 150 مترمربع در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین در باغات موجود کوچکتر از حد نصاب فوق زیر مجاز می باشد.

3-کمتر از 2000 مترمربع حداکثر 50 مترمربع

1397/06/21
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal