شهرداری رشت
۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 14 قانون زمین شهری

موضوع ماده 14-قانون زمین شهری

الف: باغات داخل محدوده شهر:

1-      فضای سبزعمومی: باغاتی که شهرداری علاوه بر مصوبات طرح ها می تواند تملک نموده و با حفظ و وضعیت درخت و سیستم آبیاری به صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند( اعم از اینکه در طرح مصوب دارای کاربری فضای سبز باشند یا نباشند) با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل شود.

2-      باغ مسکونی: باغاتی که فاقد کاربری مصوبات خدمات و فضای سبز عمومی( به شرح بند یک) باشند، به دو صورت کلی به شرح ذیل قابل تبدیل به باغ-مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح ذیل هستند.

2-1- باغاتی که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و پهنه ها یا بافت های ارزشمند سبز را تشکیل می دهند. به شرح زیر:

2-2-حداقل تفکیک، افراز و تقسیم 2000 متر مربع، با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد و حداکثر در دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین، در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود:

2-3- در قطعات بیشتر از 2000 تا 5000 متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30 درصد با حداکثر سطح اشغال 15 درصد سطح زمین، در قطعات بیش از 5000 متر مربع، اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30 درصد با حداکثر سطح اشغال 7 درصد و حداکثردر چهار طبقه روی پیلوت یا زیر زمین سطح اشغال 5 درصد.

تبصره 1- باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از 2000 متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضوابط بند 2-1 هستند.در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از 150 متر باشد حداکثر تا 150 متر مربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیر زمین مجاز ست.

تبصره 2- در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداکثر 4 متر فاصله داشته باشد، این فاصله در مورد ساختمانهای دو طبقه 8 متر، سه طبقه 12 متر و چهار طبقه 16 متر می باشد.احداث ساختمان با بیش از چهار طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.

تبصره 3- در آن دسته از کاربری های خدماتی مانند هتل، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشد رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است، لیکن در کاربری های خدمات عمومی که با اعتبار دولت احداث می شود، استفاده از 15 درصد سطح اشغال و 45 در صد تراکم در تمام حالات بلامانع است.

تبصره 4- با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهای 2-2و 2-3 هر گونه تفکیک بعدی ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود.

3-مسکونی: مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70 در صد از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری بصورت رایگان به شهرداری باشند می توانند با تصویب مراجع مربوط به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندی های مسکونی استفاده کنند مشروط به اینکه:

-سطح مجموعه باغبانی که مشترکا به صورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از 20 هزار متر مربع کمتر نباشد.

- سهم خدمات و فضای سبز شهرعمومی حتی المکان به صورت یکپارچه باشد.

-ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه 14/2/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه بندی-مسکونی شهرها، ضوابط زیر را رعایت نمایند:

3-1- منطقه تک خانواری-با رعایت ضوابط مربوطه:

3-2- منطقه چند خانواری حداقل تفکیک، افراز و تقسیم 1000 متر مربع با تراکم 100 درصد و با افزایش سطح قطعات به بیش از 2000 متر مربع حداکثر 120 درصد

تبصره1- در حالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از 20 هزار متر مربع باشد استفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه بندی مسکونی همجوار مجاز است.

تبصره 2- اراضی واگذار شده بر اساس این بند غیر قابل تبدیل به کاربری های مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداری موظف است ظرف مدت 15 ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نموده چگونگی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان اطلاع دهد. در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت بلافاصله با تصویب مراجع مربوطه به سایر خدمات عمومی مورد نیاز شهر اختصاص خواهد یافت.

ب- اراضی کشاورزی یاآیش داخل محدوده قانونی شهر

1-      تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند، به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ-مسکونی موضوع بند (2) قسمت(الف) این دستور العمل بلامانع است. در این صورت لازم است که نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری برسد.

2-     2- تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده شهر، در صورت توافق با شهرداری و رعایت ضوابط پهنه مربوط مشروط به اینکه سهم شهرداری حداقل 70 درصد بوده و به فضای سبز عمومی تبدیل شود بلامانع است.

3-     3- تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازی ندارند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند:

4-     -حداقل تفکیک اراضی شالیزار 5 هکتار

5-     -حداقل تفکیک اراضی زراعتی آبی 10 هکتار

6-     -حداقل اراضی زراعتی دیم 20 هکتار

 


1400/09/07
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal