شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری

 

شرح وظایف مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری
 
 

· بررسی کلیه پرونده ها و نامه های رسیده از تمامی مناطق تابعه و سایر سازمانها و ارگانهای استان

· پاسخ استعلام مناطق تابعه در ابهام به ضوابط

· بررسی نامه های ارسالی از اداره ثبت و اسناد و املاک

· بررسی پرونده هایی که مالکین آنها درخواست توافق با شهرداری را دارند در زمینه های مختلف از جمله مغایرت تراکم، نقشه های پیشنهادی، نحوه تامین پارکینگ

· بررسی درخواستهای ارباب رجوع به نحوی که به ستاد مرکزی مراجعه می نمایند

· بررسی و پیشنهاد و ابلاغ بخش نامه ها در راستای حل موارد مزبور به شهرسازی

· پاسخ به کلیه استعلام ها و درخواست های مدیریتی و معاونین و مدیران عامل و ستادی

· بررسی اظهارنظر در خصوص پرونده های مطروحه در کمیسیون تطبیق و توافقات

· بررسی و تنظیم لوایح ارسالی به شورای اسلامی شهر که مرتبط به شهرسازی می باشد

· بررسی و اقدام پرونده هایی که در گستره ویژه قرار دارند

· بررسی و به کارگیری رویکردها و روشهای نوین برای انجام کارآمدی وظایف و بهبود فعالیتها و عملکرد

· ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در زمینه مسائل اساسی شهری در امر تهیه سیاستهای شهرداری

· انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص طرحهای شهرسازی و تفصیلی و موضعی ویژه

· نظارت بر فعالیت حوزه شهرسازی و معماری مناطق در راستای ایجاد وحدت رویه اعمال ضوابط شهرسازی و امور محوله

· بررسی مغایرت های طرحهای تفصیلی شهر و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات بمنظور طرح در کمیسیون ماده5

· برقراری ارتباط با مشاورین طرف قرارداد در خصوص قراردادهای طرحهای موضوعی و موضعی

· برنامه ریزی در مورد توسعه و احیای معماری ایرانی- اسلامی و اجرای ضوابط سیما و منظر شهری

· بررسی و پیگیری مسائل حقوقی و مالی قراردادهای مربوط به حوزه مدیریت شهرسازی وطرح های توسعه شهری

· شرکت در جلسات مشترک با مشاورین مناطق و حوزه معاونت شهرسازی و معماری

· نظارت و بررسی طرح ها و پروژه های تهیه شده توسط مشاورین و بررسی و ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص ضوابط و مقررات و مغایرت های طرح های تفصیلی و جامع شهر

· نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

· نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

1398/05/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal