شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
اداره طرح های توسعه شهری

 

شرح وظایف اداره طرح های توسعه شهری
 
 
 

· نظارت بر حسن انتظام و گردش کار در حوزه و صدور دستورات لازم و در صورت لزوم برگزاری جلسات درون حوزه

· ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و برنامه ریزی در جهت بهبود عمکرد مجموعه

· نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری( جامع، تفصیلی، موضعی،موضوعی و طرح های ویژه) در تمامی مراحل

· همکاری و هماهنگی لازم با سازمانهای مسئول زیربط در جهت تهیه طرح های توسعه شهری

· همکاری با مدیریت های ستادی در زمینه تنظیم و عقد قرارداد طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح

· شرکت در جلسات مربوط به طرحهای توسعه شهری

· تعیین کارشناس در کلیه مناطق به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

· بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمان های تابعه شهرداری

· نظارت بر امر بروز رسانی طرح های شهر طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

· نظارت و پیگیری نسبت به اجرای مصوبات کمیسیون ماده5 مسکن و شهرسازی در رابطه با تغییراتی که نسبت به کاربری های طرح تفصیلی مصوب ایجاد می گردد

· همکاری و هماهنگی با کارگروه های ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با طرح های توسعه ای فرادست

· ایجاد هماهنگی بین مناطق شهرداری در اعمال و اجرای طرح های مصوب مربوطه و نظارت بر آنها

· بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی ادارات حوزه و برنامه ریزی و سیاست گذاری در مورد فعالیت ها

· بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها

· صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرائی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

· برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

· بررسی طرحهای تفصیلی شهری و تهیه و تنظیم لوایح و پیشنهادات به منظور تصویب طرحهای تفصیلی

· نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، احجام و المانهای شهری

· نظارت بر کلیه مراحل نقشه برداری و نقشه کشی

· نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

· نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

1398/05/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal