شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
اداره حریم

 

شرح وظایف اداره حریم شهر
 
 

· نظارت بر پاسخگویی به استعلامات شهرداریهای مناطق در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی

· نظارت به کارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها

· نظارت بر پیشنهادات ارائه شده جهت افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه

· نظارت بر ارزیابی و رسیدگی به شکایات شهرسازی و بررسی پرونده های خاص و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلب رضایت شاکیان بر طبق ضوابط

· نظارت بر بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و ارائه اصلاحات پیشنهادی جهت تصویب و ابلاغ به مناطق

· نظارت بر برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین شهرسازی و مسئولین شهرسازی و مامورین بازدید شهرداریهای مناطق در خصوص ایجاد وحدت رویه در امور مربوط بر حریم شهر

· نظارت بر تشکیل شورای ویژه شهرسازی در مواقع لزوم

· نظارت بر تطبیق نقشه ها با طرحهای هندس و تعیین مشخصات محور خط و مسیریابی

· نظارت بر رسیدگی به صورت جلسات و صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با نقشه ها

· نظارت بر برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای تهیه نقشه از حریم مناطق در مواقع لزوم

· نظارت بر مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای نجام کارآمد وظایف و بهبود روشها

· نظارت بر حسن انجام کار واحدهای شهرسازی مناطق

· نظارت در صدور تاییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده در پوژه ها با نقشه های مصوب

· نظارت بر هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ایجاد زمینه همکاری فی مابین در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز در حریم شهر

· نظارت بر ارائه پیشنهاد اولویت بندی اجرای طرحها در حریم

· نظارت بر ارائه پیشنهاد در زمینه کاربریهای مناسب با حریم شهر و یا تغییر کاربریها در حریم

· نظارت بر ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات شهرداری در اراضی حریم

· نظارت بر ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده مربوطه

· نظارت بر پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف و حاشیه نشینی در حریم شهر

· نظارت بر پیشنهاد و بررسی طرحهای عمرانی مورد نیاز جهت اجرا در حریم

· نظارت بر مدیریت و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه کمربند سبز در حریم و تامین کلیه امکانات لازم در این زمینه

· نظارت بر امور خدمات شهری اراضی واقع شده در حریم شهر

· نظارت بر برآورد و تخمین تملک املاک و اراضی در مسیر در محدوده حریم شهر

· همکاری در تهیه طرح تفصیلی اراضی واقع شده در حریم شهر و نظارت بر اجرای آن و نظارت بر رعایت و اجرای ضوابط حریم شهر

· نظارت بر ارائه سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوط

· استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

· پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

1398/05/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal