شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

 

شرح خدمات مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها
 
 

· نظارت بر نحوه صدور پروانه های ساختمانی از طریق مرکز و مناطق تابعه

· نظارت بر نحوه صدور پایانکار ساختمانی از طریق مناطق تابعه

· راهنمایی مناطق شهرداری در خصوص اجرای ضوابط ساخت و سازهای شهری و رفع ابهامات حاصله

· نظارت بر تدوین ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوطه به ساخت و سازهای شهری

· نظارت بر حسن اجرای ضوابط مصوب و طرحهای تفصیلی در مناطق شهرداری به منظور ایجاد وحدت رویه

· نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده شهر بر اساس ضوابط و نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستورالعمل های مربوطه

· نظارت بر بررسی فرمهای تخلفات ساختمانی آرای صادره ارسالی به کمیسیون های ماده صد و دستورالعمل های صادره در این زمینه

· همکاری با اداره تدوین ضوابط و مقررات جهت ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق در خصوص اجرای ضوابط و مقررات

· بررسی توافق نامه های تنظیم شده بر روی املاک سطح شهر که در طرح تعریض یا فضای سبز یا کاربری های مرتبط به شهرداری می باشد و یا املاکی که مالکین درخواست تغییر کاربری و یا افزایش تراکم و غیره دارند

· پاسخ به مکاتبات ادارات، مناطق شهرداری،ارگانها، سازمانها، استانداری، محاکم قضایی و غیره

· شرکت در جلسات کمیسیون طرحهای ویژه شهری و بررسی تراکم متعلقه بر طرحهای خدماتی و گستره های مختلف

· بررسی گزارشات پرونده ای ارسالی مناطق تابعه و نیز بررسی گزارشات کارشناسان شهرسازی مرکز

· نظارت بر چگونگی تهیه خط پروژه گذرگاهها و کنترل بر و کف صادره از سوی مناطق شهرداری

· بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفصیلی واصله از مناطق با سایر واحدها و سازمانهای وابسته تابعه شهرداری

· نظارت بر صدور تاییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده با نقشه های مصوب و تطبیق نقشه های ابتدایی با نقشه های در دست اجرا

· تطبیق نقشه های تایید شده با مقررات و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و سپس مکاتبات لازم صدور پروانه

· اقدام در جمع آوری اطلاعات و ارائه آنها جهت تهیه طرح های آماری

· بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها

· استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات

پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
1398/05/13
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal