شهرداری رشت
۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
برگزای هشتمین جلسه کارگروه منظر شهری 1401/06/12
برگزای هشتمین جلسه کارگروه منظر شهری

معاونت شهر سازی و معماری شهرداری رشت خبر داد:

برگزای هشتمین جلسه کارگروه منظر شهری 

هشتمین جلسه کارگروه منظرشهری شهرداری رشت، با بررسی موضوع ساماندهی ورودی های شهر رشت، در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت برگزار گردید.

در این جلسه به بحث و بررسی در خصوص ماهیت ورودی شهر و نحوه نگرش به ساماندهی آن پرداخته شد.

در این خصوص عنوان شد؛ تعیین مکانی برای اعلام ورودی شهر، نیازمند مطالعات دقیق شهرسازی و معماری بوده و انتخاب آن از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. یکی از نکات مهم در مکان‏گزینی ورودی شهرها، تفاوت بین درون و بیرون شهر، از منظر کالبدی، طبیعی، ذهنی و ... است. در این راستا، ممکن است ورودی شهر، نقطه‏ی خاصی از نظر مکانی نبوده و شامل یک مسیر با برنامه‏ی شهرسازانه یا معمارانه، برای القای ورود به شهر، در ذهن انسان باشد.

با توجه به اینکه، ورودی شهر، در واقع دریچه‏ای‏ برای ادراک کلی منظر شهراست و المانی که، از بنایی معروف یا سازه‏ا‏ی قدیمی، بازآفرینی شود، نمی‏تواند هویت مستقلی برای منظر شهری ایجاد کند. با توجه به تغییر ساختار و نحوه‏ی چینش عناصر شهری و فاصله گرفتن شهرها، از نظام‏مندی شهرهای قدیمی، در حال حاضر نیازی به تقلید از اشکال ورودی شهرهای تاریخی فلات مرکزی ایران نیست، اگر شهر را سیستمی متشکل از لایه‏های مختلف تاریخی، طبیعی، زیست‏محیطی، فرهنگی و اقتصادی و ... بدانیم، واضح است که ورودی شهر، نمی‏تواند از لایه‏های ساختاری‏اش جدا باشد، چرا که ورودی شهر، هویتی مستقل ندارد و ادراک آن، مستلزم توجه به بعد معنایی حضور، در کنار بعد فیزیکی آن است.

چنانچه در نتیجه‏ی مطالعات، قرار بر طراحی ورودی شهر، با یک المان شاخص باشد، این المان باید به منزله‏ی ویترینی در قسمت ورودی شهر بوده و نقش تعاملی خود را، در ارتباط با شهر، به نمایش بگذارد و ارتباط معنایی با تجارت (بازار)، مرکز اصلی شهر، فضاهای اجتماعی و ... که ساختارهای اصلی شهر از آن سرچشمه گرفته، داشته باشد.

در این راستا مقرر گردید بر مبنای مباحث یاد شده نسبت به انجام مطالعات شهرسازی برای تعریف ورودی های شهر رشت اقدام شود.

 
 
 
تعداد بازدید: 160
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal